STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo

Artikler

 
LEDELSESETISKE UDFORDRINGER I FORBINDELSE MED INDFØRELSE AF AI (Michael Jensen)
Artiklen beskriver en række konkrete udfordringer som f.eks. tab af autonomi, og manglende transparens i forbindelse med indførelse af AI, men kommer også med bud på, hvordan vi kan forebygge og forhindre at disse udofordringer bliver en realitet.
ETIK I LEDELSE, ELLER EN SMULE LEDELSESETIK (Michael Jensen)
Artiklen beskriver dels helt grundlæggende elementer vi kan arbejde med, når vi ønsker at styrke vores etik, dels beskrives en række refleksioner vi med fordel kan gennemføre på individuelt, team- og organisationsniveau
 
DISTANCELEDELSE (Michael Jensen)
Artiklen undersøger de forskellige udfordringer ved distanceledelse, og sætter i forlængelse heraf fokus på, hvordan vi bedst muligt bedriver denne disciplin, som i takt med at stadig flere, i kortere eller længere perioder arbejder hjemmefra, er noget de fleste ledere bør beherske.
 
LEDELSE MED MENING (Michael Jensen)
Artiklen handler om, hvor vigtigt det er at ledere skaber en meningsfuld hverdag for dem de skal lede
 
HÅNDTERING OG PÅVIRKNING AF ORGANISATIONSKULTUR (dir. Michael Jensen)
Artiklen kommer ind på, hvilke parametre vi skal fokusere på, og hvordan, når vi ønsker at forstå og udvikle kulturen i vores organisationer
 
KIERKEGAARD OG DET PERSONLIGE LEDERSKAB (dir. Michael Jensen)
Artiklen giver med udgangspunkt i bl.a. Søren Kierkegaards stadielære et bud på, hvordan vi kan styrke vores personlige lederskab. Artiklen giver desuden en introduktion til andre vinkler af Kierkegaards liv og univers.
 
LEDELSE OPAD (dir. Michael Jensen)
Stort set 99 % af al ledelseslitteratur handler om at lede "nedad" - lidt paradoksalt når minimum 50 % af ledelse i praksis handler om at lede opad. I artiklen gives en række tips til, hvordan vi bliver bedre til at beherske denne forsømte disciplin.
 
DESIGN AF AGILE ORGANISATIONER (dir. Michael Jensen)
Artiklen beskriver hvad der skal til for at en organisation kan gøres agil.
 
KONFLIKTER OG UDVIKLING (dir. Michael Jensen)
Artiklen beskriver hvordan vi kan arbejde med konflikter på en positiv og konstruktiv måde.
 
UDVIKLING AF VISIONER (dir. Michael Jensen)
Artiklen beskriver en vej til udvikling af stærke missioner og visioner.
 
IMPLEMENTERING (dir. Michael Jensen)
Artiklen giver flere praktiske bud på. hvordan virksomheder styrker deres implementering og eksekvering.
 
STRATEGI - nøglen til succes (dir. Michael Jensen)
Artiklen er en revidering og byder bl.a. på et helt nyt fokus med inddragelse af flere nye redskaber til strategiudvikling.
 
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING SOM IMPLEMENTERINGSREDSKAB (dir. Michael Jensen)
Artiklen viser, hvordan SKU anvendes som et af de mest effektive - og costeffektive - implementeringsredskaber over hovedet. Der bygges på mange års praktisk erfaring.
 
DISRUPTION - mere end bare en trend (dir. Michael Jensen)
Artiklen giver en enkel og praksisrettet tilgang til disruption som strategisk værktøj.
 
KOMMUNIKATION TIL FORSKELLIGE PERSONTYPER (dir. Michael Jensen)
Artiklen giver en række input til, hvordan vi bedre forstår og kommunikerer til/med forskellige persontyper, samtidig giver artiklen også en bedre selvforståelse og værktøjer til arbejdet med din egen kommunikation.
 
SELVLEDELSE (dir. Michael Jensen)
Artiklen beskriver, hvad der kendetegner gode selvledere og hvad vi selv kan gøre for at styrke vores egen selvledelse. Dette gøres via en gennemgang af selvledelsens 4 dimensioner og 7 strategier.
 
VIRKSOMHEDSETIK (dir. Michael Jensen)
Vi lever i en tid, hvor den private økonomis betydning for millioner af menneskers velbefindende og multinationale selskaber med enorme økonomiske (magt)midler, om ikke truer, så i hvert fald udfordrer, nationalstaternes oprindelige egenskaber af magtcentrum og garant for den enkeltes sikkerhed.
Ofte består valget, for virksomheden, i om etisk forsvarlig virksomhedsdrift skal forfølges fordi, det er profitabelt eller fordi det er etisk korrekt. 15 års arbejde som virksomhedskonsulent har vist mig, at det ikke er helt entydigt, hvad der motiverer forskellige virksomheder.
 
VÆKSTSTRATEGI I KRISETIDER (dir. Michael Jensen)
Min ambition med denne artikel er, at inspirere ledere af virksomheder, der befinder sig i krise, enten som følge af en branchetendens til et vigende marked eller som følge af den pt. omsiggribende finanskrise, til at styrke deres forretning gennem strategiske tiltag. Det betyder samtidig, at artiklen ikke direkte henvender sig til virksomheder, der befinder sig i krise som følge af uintelligent eller dårlig ledelse, manglende salgsindsats eller andre forsømmeligheder.