STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Det etiske valg består først og fremmest i valget af os selv”
Søren Kierkegaard
 
Når jeg ser tilbage på de første år af mit eget lederskab, så kan det vist bedst betegnes som  ”ledelse efter de forhåndenværende søms princip”. Ingen mål, ingen retning og frem for alt ingen selvrefleksion.
 
Det var i virkeligheden nok først da jeg fordybede mig i  Søren Kierkegaards forfatterskab, at det refleksive opstod og dermed kom også mål og retning.
 
”Det etiske” er for SK ikke noget der handler om bestemte regler eller en bestemt moral, men snarere noget der handler om et valg—vel at mærke om et absolut valg: Når vi først en gang har truffet valget af hvem vi vil være og dermed også, hvad vi finder det værdifuldt at være eller gøre, kan dette valg ikke gøres om— vi er, som SK udtrykker det med valget trådt ud af indifferensens, ud af lige-gyldigheden, og vi definerer hermed selv, hvad der er godt eller ondt, rigtigt eller forkert.
 
Ønsker vi at definere vores eget ledelseskompas kan vi med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål evt. som udgangspunkt for en dialog på tværs i lederteamet:
 
· Hvilke værdier og hvilke karaktertræk ønsker jeg skal definere mit lederskab?
· Hvad gør en god leder?
· Hvad gør en leder god?
· Hvad ville jeg aldrig kunne få mig selv til at gøre i mit lederskab?
· Hvad er meningen med ledelse?
· Hvilke rammer kan jeg arbejde inden for og hvilke ikke?
· Hvordan tjener jeg mine medarbejdere bedst?
· Hvilke bidrag skylder jeg at yde til min virksomhed?
· Hvilken arv ønsker jeg at efterlade med mit lederskab
 
Med disse enkle overvejelser vil dit lederskab kunne hæves til nye højder—god fornøjelse!