STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
The best strategies are laid to waste by poor execution
Joel Shapiro

 
Forpligtelsen starter allerede i den strategiske ledergruppe.
Ofte er strategiprocesser kendetegnet ved, at en eller flere ledere føler, at deres område er forsømt i strategiplanen, og at de derfor ikke føler det samme engagement og dermed forpligtelse over for strategien som deres kollegaer.
Dette kan undgås ved at sikre, at hele ledergruppen har en indsigt i, hvordan de og deres område bidrager til en realisering af de strategiske ambitioner.
 
Strategien skal “sælges” på den rigtige måde
En anden ting, der er væsentligt, hvis der skal skabes den nødvendige forpligtelse i forhold til strategien er, at den skal sælges på den rigtige måde over for resten af organisationen.
For det første skal den være så enkel, at den enkelte medarbejder kan se, hvordan vedkommende skal yde sit eget bidrag til en realisering.
 For det andet er det væsentligt, at ledelsen beretter om de overvejelser, der ligger til grund for  strategien.
 
Hvordan dette gøres i praksis vil naturligt afhænge af organisationens størrelse; der er forskel på om budskabet skal sælges til ti eller titusinde. Uanset organisationens størrelse er det imidlertid afgørende , at medarbejderne får lov til at byde ind med spørgsmål, betænkeligheder og ideer - alene dette vil øge deres følelse af forpligtelse med op til 50 %.
 
Sørg for løbende information
Mange ledelser tror at når de en gang har kommunikeret strategien ud, så kører tingene af sig selv.
 
Dette er imidlertid langt fra tilfældet, og ofte oplever jeg en frustration hos medarbejdere fordi de savner løbende information og dialog om hvordan det går med at realisere strategien.
 
Opfordringen lyder derfor at vil du opnå noget med din strategi, så sørg for at der er  engagement, kommunikation og information.