STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Fortæl mig og jeg glemmer. Vis mig og jeg husker. Involver mig og jeg forstår”
Konfutse
 
Det er ikke nok, at ledelsen signalerer, at den tager strategien alvorligt.
 
For at vi skal lykkes med strategien kræver det, at ledelsen udviser forståelse for, at fokus på implementering kræver et mentalt skifte i både lederes og ansattes bevidsthed - dette er i virkeligheden det afgørende punkt.
 
Uden fokus på og forståelse for de mentale og samtidig også følelsesmæssige udfordringer det givet vil være for mange, når de skal til  at tage strategien alvorligt, siger ledelsen underforstået, at den gerne vil have gjort nye ting og på en ny måde, men med samme tilgang som tidligere - hvilket er absurd.

Til det mentale hører med, at ledelsen signalerer, at den forstår at skal strategi og planer implementeres så er det et hårdt, konsekvent arbejde, der kun retfærdiggøres af den gevinst, som lokker på den sidste linje i regnskabet.
 
Men det er absurd at tro på, at vi får det uden en form for involvering af medarbejderne.
 
Al strategiarbejde handler til syvende og sidst om momentum—eller rettere fokuseret momentum.
 
Sagt på en anden måde; hvis strategiarbejdet ikke munder ud i involverede og dermed engagerede medarbejdere og en frigørelse af den ekstra energi som følger af naturlig begejstring, indsigt og forståelse så er det i bedst fald spild af tid.
 
Så derfor; involver medarbejdere på alle niveauer, gennem information, kommunikation og medbestemmelse i så vid udstrækning som muligt.
 
Til sidst er det vigtigt at pointere, at mange ledere tror at har de en gang været oppe på ”ølkassen” og informere om strategien, så er det rigeligt. Men dette er langt fra nok: Øget momentum opnår vi kun gennem løbende information om hvor vi er og hvor vi er på vej hen.
 
Så; fokuser på involvering i alle led af organisationen og nå nye højder!