STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Mål fastlægger adfærd.
Konsekvens fastholder adfærd”
(Ukendt)

 
 En af implementeringens største faldgruber handler om, at ledelsen tror at implementering kommer af sig selv: Er strategien lagt og handlingsplanerne lavet så regner man med, at tingene kommer til en nærmest pr. automatik - det gør de bare ikke! 
 
Dette sker ofte fordi ledelsen ikke erkender, at implementering er en kompleks størrelse, der kræver konsekvens og vedholdenhed og som ikke kan klares med forsimplede midler som kontrol og pres.

Resultatet af forgæves anstrengelser med implementering er alt for ofte, at ledelsen beskylder medarbejderne for manglende ansvarlighed og indfører endnu mere kontrol, uden at erkende sine egne mangler, og derfor ikke opnår at finde vejen til problemets løsning.
 
Omvendt vender demotiverede medarbejderne det døve øre til næste gang ledelsen nævner ord som “strategi” og ”implementering”.
 
Motivation og forpligtelse er nøglen 
 
Forudsætningen for disse to elementer er, at ledelsen formår at skabe forståelse for og accept af sin strategi og sine handlingsplaner.
 
For at gøre dette skal mål, strategi og planer være enkle og gennemskuelige, dvs. det skal være mere eller mindre indlysende hvilke (typer) handlinger, der bør foretrækkes, og hvilke, der bør undgås.
 
Dernæst er det vigtigt, at ledelsen formår at skabe det rette engagement hos den enkelte, hvilket kun sker, hvis denne føler en vis grad af frihed i forhold til sine egne opgaver, kan se meningen med sit eget bidrag, og hvis de nødvendige ressourcer (f.eks. tid og økonomi) er til stede.
 
Så derfor; hvis I vil se jeres strategi blive til virkelighed, så skab motivation og forpligtelse ud i hele organisationen, frem for at fokusere på kontrol og pres!