STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Action springs from a readiness for responsibility
Dietrich Bonhoeffer

Ansvarlighed er et begreb jeg tit støder på i mit arbejde, oftest—desværre—fordi den mangler.

Et af de bedste tegn på, at det halter mht. ansvarligheden i en organisation er, når de problemer vi havde i går, er de samme som dem vi står over for i dag.

Et andet tegn er når aftaler ikke overholdes og diverse deadlines derfor ikke nås—følgen er, at de overordnede strategiske mål heller ikke nås og nogle gange helt opgives—det sidste er i sig selv endnu et tegn på manglende ansvarlighed.

Ledelsens opgave er altså den oplagte at styrke ansvarligheden hele vejen ud i organisationen—startende, selvfølgelig, med ledelsen selv.

Men hvordan skaber vi så denne ansvarlighed?

Svaret er trefoldigt:  
Uden engagement er det umuligt at få folk til at give sig fuldt ud. For at få folk engageret er det nødvendigt, at ledelsen selv er engageret, gerne ind til begejstring. Desuden er det nødvendigt at give folk medindflydelse og sikre et højt informationsniveau, HELE TIDEN og ikke bare i en kort opstartsfase.
 
Delegering er et af de mest misforståede managementbegreber overhovedet. Alt for mange tror at delegering handler om opgaver: Delegering handler om ansvar! Giv ansvaret videre ud i organisationen. Ofte kræver dette mod hos den enkelte leder, men gevinsten, i de tilfælde jeg har set det ske, er enorm.
 
Hvis ledelsen tillader, at opgaver ikke løses, ordentligt og til tiden, vil dette opfattes som et signal om, at man dybest set ikke tager tingene så alvorligt. Denne følelse vil uvægerligt brede sig ud i organisationen og medføre en stadig større eftergivenhed og frustration. Derfor er ledelsen nødt til tydeligt at vise, at det er uacceptabelt ikke at leve op til sit ansvar.
 
De organisationer som formår at efterkomme de ovenstående opfordringer er dem vi om tyve år vil anerkende som deres branches vindere.
 
Opfordringen er derfor at overveje graden af ansvarlighed i organisationen og sætte ind på de tre punkter, hvis den halter.