STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Husk, folk vil dømme dig på dine handlinger, ikke på dine intentioner.
Du kan muligvis have et hjerte af guld, men det har et hårdkogt æg også.

Anonym

En af de alvorligste faldgruber jeg oplever virksomheder falde i, i forbindelse med implementering af deres strategi, er, at de forsømmer den løbende opfølgning på deres mål og planer. Jeg tror hverken det skyldes dovenskab eller uvillighed, men snarere er det min opfattelse, at hverdagens udfordringer hurtigt overtager pladsen i ledelsens bevidstheden, når strategiprocessen kommer lidt på afstand.

Opfølgning er nøglen til implementering
Det er imidlertid min erfaring, at det lige netop er den løbende opfølgning, der sikrer strategiens realisering. Hermed mener jeg ikke, at ledelsen nødvendigvis skal overvåge og kontrollere dagligt, men at man med tilpas afstemte mellemrum har opstillet nogle strategiske milepæle og de handlinger der leder frem mod dem. Dette er alt rigeligt til at sikre løbende fokus og at virksomheden er på rette kurs. Fordelen ved løbende opfølgning er endvidere, at den muliggør dén justering af mål og handlinger, som sikrer, at virksomheden kan operere effektivt i en verden, hvor stadig forandring bliver et mere og mere markant træk.

Der bør følges op når:
   
Hvordan forløber en effektiv opfølgning
En løbende kvartalsvis opfølgning bør som det første have til formål at klarlægge om de opstillede mål er nået. Dernæst er det vigtigt at forholde sig til om de handlinger, der reelt kunne lede frem mod en realisering af målet er gennemført og i benægtende fald - hvorfor ikke?. Som det tredje er det vigtigt at fokusere på den læring, der er opstået under processen med at realisere de opstillede mål. Især det sidste punkt er der en tendens til at man går for hurtigt hen over, eller helt springer over, hvilket er helt forkert. Det er nemlig denne læring der bør inddrages i den afsluttende justering af de fremtidige milepæle, handlinger og prioriteringer.

Min opfordring er derfor: “Følg op - og få succes”!