STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Hvorfor strategi?
 

“A focused business needs a strategic plan to communicate its objectives and strategies.”
Allance Stettinius

 
Jeg er ofte gennem årene blevet mødt med spørgsmålet: “Hvad skal en strategi kunne?”  og da jeg i kraft af mit arbejde har en stor interesse i dette spørgsmål, har jeg naturligvis søgt i litteraturen, og hos eksperterne, sideløbende med at jeg har gjort mig mine egne praktiske erfaringer.

Det har med årene givet mig den opfattelse , at der ikke bare er et formål med en strategi men flere.

Disse forskellige formål kan være påvirket af virksomhedens struktur, ejerskab osv., men også af branchen og dennes aktuelle tilstand, konkurrencesituationen, antallet af konkurrenter, kundernes og markedernes beskaffenhed og sådan kunne man nok blive ved i en evighed.


Under alle omstændigheder, er jeg efter hånden nået til den konklusion, at det vigtigste med hensyn til en strategi er, at den ikke bare følger teoribøgernes opskrifter men tilpasses den enkelte virksomhed - dvs. de forhold som jeg opridser ovenfor plus en lang række andre.

En ting er imidlertid snakken om formålet med at have en strategi, noget helt andet er at se på den helt grundlæggende årsag til, at det kan være godt at have en.

 
Efter min opfattelse er der to afgørende svar på spørgsmålet og de er, at for det første skal en strategi beskrive, hvordan vi kommer, derfra, hvor vi er nu, til dér, hvor vi gerne vil være i fremtiden og for det andets skal en strategi give et fælles fokus at handle og kommunikere ud fra.

Kort sagt er strategien et udgangspunkt for at foretage valg og endnu vigtigere fravalg ud fra!

Når vi har en fælles opfattelse af, hvordan vi skal flytte os og et fælles fokus—et fælles fikspunkt—bliver det nemmere at koordinere vores handlinger og vi har samtidig en referenceramme, der kan støtte os når vi er i tvivl om hvilke taktiske til– og fravalg vi bør foretage.

Hvis ikke vores udgangspunkt er fælles er alle handlinger ligegyldige, og det er svært eller umuligt at foretage de rette til- og fravalg, hvilket nemt resulterer i, at organisationens tiltag bliver usammenhængende og i værste fald modarbejder hinanden.
 
Så skab et fælles strategisk fundament og styrk den målrettede adfærd i hverdagen!