STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Viden - på godt og ondt!
 

“It is what we think we know already that often prevents us from learning”
Claude Bernard

 
Jeg har naturligt, som cand. Mag. i filosofi, gennem årene, både i mit eget lederskab og som konsulent været inspireret af diverse filosoffer.

En af mine tidligste inspirationskilder er den oldgræske filosof Platon (ca. 428 - 348 fvt.).

Platon skelner i sit politiske hovedværk Staten mellem kloge og vise mennesker. Den kloge, siger han, er kendetegnet ved at fælde domme med udgangspunkt i det han allerede ved. Den vise derimod, er kendetegnet ved, at han tillader sig at undres og derfor er spørgsmålet, aldrig svaret, den vises kendetegn.

Og hvad har dette så med f.eks. ledelse og strategi at gøre?

Det har bl.a. det med disse at gøre, at alt for mange ledelsesprocesser tager udgangspunkt i allerede givne domme eller måske snarere myter, om kunder, marked, leverandører og konkurrenter.
 
Alt for sjældent tillader en strategiproces, at der stilles spørgsmålstegn ved de implicitte “sandheder”, som ligger til grund for strategien, og på den måde forholder strategien sig ikke til verden som den er, men som den har været, eller som vi bilder os selv ind at den er.

Alt for sjældent stilles der spørgsmålstegn ved om de ressourcer virksomheden opstiller under sin SWOT analyse også rent faktisk kan omsættes i konkrete evner, der bringes i spil og har en betydning i praksis.

Det viser sig faktisk i praksis alt for ofte IKKE at være tilfældet.


Alt for sjældent tillader direktion og ledelse, at der stilles spørgsmål til de overleverede myter om virksomheden (alle de sætninger der starter med noget i retning af “Vi er…" efterfulgt af en eller anden, mere eller mindre korrekt, dom om organisationen).

Alt for ofte bærer disse processer præg af at alle skal være den klogeste i lokalet.

Kort sagt er det med ledelse og strategi, som med så meget andet i tilværelsen, at vi holder fast ved en gang antagne sandheder og hellere vil støtte os til noget som var sandt engang end bruge energi på at udfordre det bestående.

Resultatet…….?
 
Så, hvis vi vil virkelig fornyelse, er starten at se på verden, med nye og objektive briller og øves os i at undre os sammen!