STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Implementering og milepæle
 

”En rejse på tre tusind mil begynder med et enkelt skridt.”
Kung-fut-se
 
Et af de områder jeg altid, både som leder og konsulent, har haft fokus på er implementering. God implementering involverer i min verden opstilling af en række relevante milepæle, og derfor er de værd at bruge et par ord på.

Lad os starte med begyndelsen og spørge os selv: “Hvad skal vi overhovedet bruge milepæle til?”

Hertil er svaret ganske simpelt: Milepæle er målepunkter under vejs i vores implementeringsproces som kan bidrage til at fortælle os om vi er på rette vej.

Samtidig er milepæle også kortsigtede navigeringsredskaber, som er nemmere at styre efter end et strategisk mål, som ligger tre eller fem år ude i fremtiden.

 
Typisk skal milepælene altså være defineret med passende, relativt korte, tidsmæssige mellemrum.

De skal beskrive en tilstand (ikke en aktivitet), 
der bør være opnået den givne dato.

I særlige tilfælde kan milepælen være udtrykt ved en aktivitet, der skal være igangsat eller afsluttet, men pas på her; der er en tendens til at denne måde at formulere milepæle på  er mindre skarp end den førstnævnte metode.


Oftest er det en god idé at starte med en milepæl på halvvejen mod målet, ud fra et tidsmæssigt perspektiv. Er målsætningen femårig defineres de første milepæle altså  2,5 år ude i fremtiden.

Der bør være én milepæl pr. mål til det givne tidspunkt.


Derefter defineres milepæle i stadigt mindre intervaller indtil virksomheden for det første år af perioden har milepæle for hvert kvartal. De handlingsplaner, der udarbejdes bør derfor også laves for et kvartal ad gangen.

Opfølgning bør derefter fokusere på om milepælen er nået, om der udfoldes den rette adfærd, på hvad man har lært og endelig, hvordan det lærte omsætte i handling fremover..
 
Gør brug af milepæle og øg sandsynligheden for at målene nås!