STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Implementeringens svære disciplin
 

“The secret of succes is constancy to purpose”
Benjamin Disraeli

 
Gennem alle mine år som leder og konsulent er manglende eksekvering en af de udfordringer jeg betragter som mest gennemgående.

Jeg er gradvist nået til den konklusion, at nok så mange systemer ikke hjælper en dyt: Det handler i den sidste ende om os selv, vores ansvarlighed og vores evne til at engagere vores medarbejdere—og os selv.

Her er en liste over de mest gennemgående implementeringsfejl jeg oplever ledere begå:
  1. Vi opstiller for mange og for diffuse mål, hvilket gør det svært at skabe det rette fokus; arbejd aldrig med mere end 3—5 mål ad gangen
  2. Vi tror at implementeringen kommer af sig selv når planerne er lavet, men det er langt fra tilfældet—uden konstant kommunikation og fokus på adfærd sker der ikke nok
  3. Vi tror, at implementering alene handler om planer og skemaer og overser den psykologiske side, men uden motivation, god ledelse og fokus på de rette incitamenter får vi ikke den ønskede opbakning ude i organisationen
  4. Vi formår ikke at skabe en følelse af forpligtelse ude i organisationen, primært fordi vi involverer og informerer mellemledere og medarbejdere for lidt og for sent
  5. Vi forsømmer løbende opfølgning på mål og planer, hvilket gør, at fokus gradvist forsvinder til fordel for løsningen af hverdagens evigt forekommende udfordringer, der så bliver løst uden hensyn til den overordnede plan og målsætning efter hånden som de opstår
  6. Vi savner indsigt i, hvad der skaber en handlekraftig organisation, og i stedet kommer ledelsen på den ene side til at fungere som flaskehalsen, der forhindrer, at ting kommer til at ske samtidig med, at medarbejderne på den anden side mangler frihed til at træffe beslutninger og dermed heller aldrig får den rigtige følelse af ansvar, simpelt hen fordi de ikke har noget/nok at have ansvaret for
  7. Vi mister det strategiske fokus i hverdagen, sikkert af mange forskellige årsager, men ofte fordi vi fra starten har lagt en strategi, med den, forkerte opfattelse, at strategi handler om fremtiden og ikke om her og nu
Hav fokus på at eliminere disse faldgruber og I vil opleve en langt større eksekveringsgrad på jeres strategi—gør det konsekvent og hver dag!