STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Den Væredygtige Organisation #5
 

Livet bliver en lang deadline, hvis ikke vi giver os tid”
(ukendt)
 
Den femte regel for væredygtige organisationer siger at
 
Medarbejdertrivsel er et af vores væsentligste fokuspunkter—alt for mange organisationer er stressskabere i dag
 
For mange år siden blev jeg gjort bekendt med en engelsk undersøgelse som afdækkede, at de mest stressede englændere var de arbejdsløse.
 
En af hovedkonklusionerne var, at en af de største stressudløsere er, når vi mister indflydelse på vores eget liv.
 
Dette spiller direkte ind i en analyse den canadiske filosof Charles Tayler påpeger i hans hovedværk ”Sources of the self”, hvor han påviser, hvorledes det at blive hindret i vores ”vej” udløser forskellige psykiske lidelser.
 
Hvordan kan vi udnytte denne viden til at udvikle væredygtige organisationer. Det har jeg følgende bud på:
 
  1. Sørg for at give de ansatte, på alle niveauer, maksimale muligheder for at påvirke deres egen hverdag
  2. Dette bør ske i relation til en række meningsfulde mål, strategier og taktikker
  3. Undersøg internt i organisationen, hvad folk specifikt relaterer ”trivsel” til
  4. Analyser jer frem til og lug ud i ethvert stressskabende element
  5. Italesæt stress i organisationen og vær opmærksomme på, at der findes både sund og usund stress (det farlige er ikke stress i sig selv, men stress over en længere periode)
  6. Vær opmærksomme på, at trivsel er andet og mere end minimering af stress og stressfaktorer
 
Listen er helt sikkert ikke udtømmende, og skal alene ses som et godt udgangspunkt—alt efter typen af organisation og organisationskultur, vil man helt sikkert have forskellige vinkler på trivsel
 
Overvej disse og lignende spørgsmål og skab på den måde en væredygtig organisation.