STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Den Væredygtige Organisation #2
 

Et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en orkan på den anden side: Vingeslaget igangsætter en påvirkning, der fortsættes og forstørres”
Edward Lorenz
 
Den anden regel for væredygtige organisationer siger at
 
De forskellige processer, både de ydre og indre, i organisationen, skal ses som gensidigt afhængige
 
Hvis væredygtighed er indersiden af bæredygtighed, er vi nødt til at anerkende, at tanker og følelser også har stor indvirken på handlinger i større grad end blot inden for det enkelte individs sfære.
 
For så er det sådan at de forplantes og udvikles mellem mennesker i organisationen og forstørres når de gennem produkter og ydelser kommer i kontakt med verden uden for organisationen. Og selvfølgelig gælder denne ”lovmæssighed” også i den anden vej.
 
Derfor er det så vigtigt at de motiver og tanker, der ligger bag en organisations ydelser baserer sig på ordentlige værdier, så det er sådanne vi sår og ikke det modsatte.
 
Ligeledes er det nødvendigt at vi også den anden vej er opmærksomme på at de ydre kræfter vores organisation påvirkes af, håndteres i den udstrækning vi har mulighed for at styre dem.
 
Det kan f.eks. ske ved jævnlige gennemgange af hele organisationens værdikæde for at se om de forskellige led fra leverandører til afsætningsleddet lever op til være– og bæredygtighedskriterier vi selv ønsker at efterleve.
 
På denne måde sikrer vi også tiltrækning af mennesker med det rette værdisæt og de rigtige motiver—og på denne måde sikrer vi både vores egen samvittighed og organisationens levedygtighed—så hvorfor ikke!?