STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Colea logo
Væredygtig ledelse #9
 
Mennesket har gennem sin aktivitet ændret jordens tilstand
(Katherine Richardson)
 

Den niende og sidste regel for væredygtig ledelse siger
 
Vi skal acceptere og lede i forhold til at mennesket er en integreret del af naturen
 
Ideen om “mest miljø for pengene”, som bygger på tesen om kost-effektivitet giver ikke længere mening. Det der tværtimod er brug for er en værdiændring som samfund og individ, hvor det er den miljømæssige pris for vores aktiviteter, der kommer i fokus
 
Heldigvis oplever jeg at ledelse i disse år gennemgår en transformation i retning af netop dette ideal.
 
Der er i stigende grad fokus på biodiversitet og omdannelse af det urbane rum.
 
Ligeledes kan vi med fordel ”strække” ledelsen endnu længere til også at række ind i alle organisationens led. Dette kan gøres ved at fokusere på de elementer dette forårs rejse ind i væredygtig ledelse har peget på.
 
Hvordan vi inviterer naturen inden for på arbejdspladsen vil givet afhænge af lige dele gemyt og mulighed.
 
Hvor vi selvfølgelig kan tænke i arkitektur og andre mere målbare elementer i udformningen, bliver den store udfordring givet at invitere naturen inden for i vores mentale tilgang til arbejdet, processerne og omgangen med hinanden.
 
Det er sikkert og vist at en væredygitg ledelsestilgang vil nedtone fokus på kortsigtet vækst men til gengæld vil gavne organisationerne på længere sigt.
 
Genopdag naturen og skab en væredygtig fremtid! .