STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM

Paradigmer og implementering

 

"Men are anxious to improve their circomstances, but are unwilling to change themselves, they therefore remain bound"
James Allen

I starten af sidste århundrede blev der inden for atomforskningen gjort en række banebrydende opdagelser, som gjorde op med det dengang accepterede verdensbillede.

Til at starte med skabte det primært en masse problemer, fordi de nye opdagelser på kvanteniveau ikke passede ind i de gængse forklarings- og udregningsmodeller.

Til sidst blev de klassiske modeller dog forkastet og man måtte i videnskabelige kredse bøje sig for det nye verdensbillede, selvom det af mange, selv meget prominente videnskabsmænd, med Einstein i spidsen, til at starte med, var blevet kaldt for fantasteri.

Også i vores organisationer har vi en tendens til at hænge fast i gamle og ofte overleverede forestillinger om, hvordan verden er skruet sammen, f.eks. om hvorfor kunden køber vores produkter eller om, hvad det over hovedet er kunden ønsker - det kan også være helt ned til, hvordan vi i hverdagen får tingene til at fungere.

Derfor kan det fra tid til anden være en god idé at underkaste både forretningsmodel og organisation et hovedeftersyn for på denne måde at se om der er noget, som er ude af trit med udviklingen inden for organisationens branche.

Prøv for eksempel i lederteamet at nedfælde ti sandheder om organisationen og markedet/kunderne og få derefter en ekstern til at vurdere sandhedsværdien heraf og komme med bud på et mere korrekt verdensbillede.
 
Kig på jeres vaner og rutiner og afdæk, hvilket verdensopfattelse de afspejler—lug ud i dem, hvis de er utidssvarende.
 
Kig på jeres værdisæt og afdæk, hvilke overbevisninger og grundholdninger det afspejler—revidér det, hvis det afspejler et forældet tankesæt.
 
Se på den organisatoriske opbygning og om den også er udtryk for forældede arbejdsgange og principper—revider den om nødvendigt.

Underkast jer selv denne revision og I vil opleve, at her ligger et skjult vækstpotentiale.