STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Begynd med slutningen

Begin with the end in mind.”
Stephen Covey


I sin bestseller  om selvledelse Syv Gode Vaner, siger Covey, at god selvledelse begynder med at definere de mål den skal føre til.

Dette gælder ikke blot, når det handler om selvledelse, men også i høj grad når organisationer skal implementere deres strategi.

Her er det også vigtigt hele tiden at holde sig slutningen eller de strategiske mål for øje.

Ikke bare skal ledergruppen være bevidst om hvor implementeringen skal føre hen, det er også vigtigt, at det hele tiden kommunikeres klart til den øvrige organisation.

Tænk på, at, som hovedregel i hvert fald, er det kun en snæver kreds, der kender det informations-og beslutningsgrundlag målsætning og strategi blev definere ud fra og det hele derfor let kan blive luftigt og diffust for andre.

Hvis ikke vi hele tiden tager udgangspunkt i målet og relaterer efterfølgende beslutninger hertil, er risikoen for, at vi ikke får den øvrige organisation til at tage medansvar for realiseringen af strategien derfor overhængende.
 
Hvis vi derimod sørger for at opretholde et højt informations– og kommunikationsniveau, med slutningen som omdrejningspunkt, høster vi flere fordele.
 
For det første bliver billedet af slutningen og hvad den indeholder stadig klarere i hele organisationen—den begynder gradvist at leve som om slutningen er en selvfølgelig realitet.
 
For det andet begynder de handlinger der fører mod slutningen også  at fremstå stadig klarere, samtidig med, at den enkeltes evne til at prioritere det mere væsentlige til fordel for det mindre væsentligere øges.
 
Så derfor: Begynd med slutningen og øg sandsynligheden for at den bliver virkelighed!