STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Væredygtig ledelse kræver blik for det unikke den anden repræsenterer og en evne til at lade det få plads og blomstre”
(Anne Marie Pahuus)
 
Den fjerde regel for væredygtig ledelse siger
 
Stil spørgsmålstegn til dit lederskab og den måde du leder andre
 
I og med, at ledelse repræsenterer et magtforhold hører det under etikkens rammer.
 
Ledelse indebærer en ret til at lede og fordele, men også en pligt til at forvalte magten på en måde, der sikrer, at vi aldrig blot, med Immanuel Kants ord, bruger andre kynisk som midler til opnåelse af vores egne mål.
 
Her er det vigtigt at vise ægte opmærksomhed og forståelse. Ikke blot for det de ansatte gør, men f.eks. også på det de øver sig på.
 
Ligeledes sætter væredygtig ledelse ikke organisationens mål over alt andet, men accepterer, at der skal være plads til både at yde og til at være.
 
Hermed får væredygtig ledelse også et Vi-perspektiv, og afledt heraf interesserer det den væredygtige leder, hvordan han eller hun optræder, set med andres øjne.
 
Dette sidste element kalder på en objektiv selvrefleksion, hvori vi forholder os til rollen og den magtposition vi besidder qua den.
 
Dette betyder også at væredygtig ledelse er en identitets—og integritetsdannende ledelsesform.
 
Vi kan med fordel genfortolke filosoffen Hannah Ahrendts beskrivelse af kærligheden som politisk venskab eller respekt til også at gælde lederskabet, og hermed kaldes der på karaktertræk som sympati, empati, medlevelse, medfølelse, nærvær, medtænken, fantasi, indlevelse, dømmekraft og refleksion hos den væredygtige leder.
 
Arbejd med disse punkter og karaktertræk og styrk digt væredygtige lederskab.