STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Kend dig selv”
(Motto skrevet over indgangen til den oldgræske helligdom på øen Delfi)
 
Den tredje regel for væredygtig ledelse siger at
 
Det er nødvendigt, at du som leder kender dig selv og dermed også, hvilke ledelsesmæssige styrker og mangler du har
 
Helt centralt i ledererens liv og opgave ligger det at være på og blive vurderet med andres øjne.

Dette kalder på objektiv selvrefleksion, ikke for at dømme os selv, men som en forholden sig til rollen og dens magtposition.

 
En sådan forholden sig til sig selv kan ikke undgå at være både identitetsdannende og integritetsfremmende.
 
Dette viser to elementer som er helt afgørende for at kunne være en væredygtig leder. Elementer, der gør lederskabet til en dynamisk størrelse, som er i stadig udvikling.
 
Denne udvikling henviser imidlertid blot til den ene side, for der er en anden side—en side, hvor det også handler om at besidde en evne til at ”være”, dvs. nærvær i nuet—væredygtige ledere er nemlig både kendetegnet ved selverkendelse og tilstedeværen.
 
En vej til denne identitetsdannelse og integritetsfremme kan være refleksioner over spørgsmål i stil med følgende:
 
· Hvorfor er jeg leder og ikke noget helt andet?
· Hvilke værdier og karaktertræk formidler jeg med mit lederskab?
· Hvad er mine ledelsesmæssige styrker?
· Hvad er mine ledelsesmæssige mangler?
· Hvad vil jeg ikke gå med til?
· Hvor er mine grænser?
· Hvilken rollemodel vil jeg gerne være for andre?
· Hvis jeg ser ud over min egen umiddelbare sfære, hvad skylder jeg så at gøre?
· Hvordan styrker jeg karaktertræk som sympati, empati, medlevelse, medfølelse, nærvær, medtænken, fantasi, indlevelse og dømmekraft?
 
Reflekter på dette og styrk din væredygthed som leder..