STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Væredygtighed kræver visdom uden bedrevidenhed, mod uden overmod, mådehold uden askese, retfærdighed uden rethaveri, tro uden overtro, håb uden jubeloptimisme, kærlighed uden sentimentalitet”
Hans Fink
 
Den anden regel for bæredygtighed siger at
 
De forskellige processer, både de ydre og indre,  i organisationen skal ses som gensidigt afhængige
 
Væredygtig ledelse er også holistisk ledelse, der ser ud over snævre særinteresser.
 
Dygtighed eller duelighed, handlede hos de gamle grækere i første omgang om, at besidde de fire store dyder: Mod, visdom, mådehold og retfærdighed. Disse blev senere suppleret af de tre kristne dyder: Tro, håb og kærlighed. Samlet set er disse dyder for mange stadig det, der opsummerer en persons, og dermed også en leders, dygtighed og væredygtighed.
 
Hvis vi forener disse syv dyder i et holistisk syn vil det medføre en type ledelse, der er kendetegnet ved følgende træk:
 
1. Et tankesæt der forener virksomhedens kort og langsigtede interesser, med det omgivende samfunds
 
2. Et fokus både på, at nogle mål skal nås og på en indre udvikling og dannelse af de ansatte
 
3. Kombinationen af en dyb faglig kompetence med en personlig og saglig ydmyghed med sans for de store sammenhænge
 
4. En grundlæggende interesse i verden og de overordnede, langsigtede udfordringer vi står over for
 
5. En evne til at sætte sig ind i andre menneskers vilkår uden hermed at tage ansvaret fra dem
 
6. En evne til at gøre andres vilkår til sine og virkelig kæmpe for dem
 
Uden denne livsduelighed eller livsmestring, bliver lederskabet en instrumentel skal, og bringer aldrig en sand være– eller bæredygtighed med sig. Med disse genskaber, vil lederskabet og organisationen blomstre og trives.