STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed”
Center for væredygtighed
 
Der har gennem de seneste mange år været et stadig stigende fokus på begrebet ”bæredygtighed”.
 
Jeg tror, at et næste nødvendigt skridt er, også at fokusere på væredygtighed, der er en måde at vende bæredygtighedsbegrebet mod os mennesker og den måde vi er på, sammen og ”inde i os selv”.
 
”Væredygtighed” tilskrives officielt filosoffen John Engelbrecht som skulle have anvendt begrebet første gang i 2009. I 2017 blev der opstillet 9 væredygtighedsmål som supplement til FN’s verdensmål, og de er her, lettere omformuleret, så de taler ind i ledelse:
 
  1. Verden er kompleks og vi skal øve os i ikke at lede efter forsimplede ledelsesmodeller
  2. De forskellige processer, både de ydre og indre,  i organisationen skal ses som gensidigt afhængige
  3. Det er nødvendigt, at du som leder kender dig selv og dermed også, hvilke ledelsesmæssige mangler du har
  4. Stil spørgsmål til dit lederskab og den måde du påvirker andre
  5. Lær at mærke efter i din krop og dens signaler om, hvordan du har det, f.eks. om du har stress, angst eller depression
  6. Som leder er det nødvendigt at udvikle empati, forståelse og hjertelighed—ellers kan vi ikke skabe en samarbejdende organisation
  7. Øv dig i at sætte dine egne overbevisninger og dagsordener på stand by—og fokuser i stedet på det fælles bedste
  8. Øv dig i at have det lange perspektiv, også når du i hverdagen træffer kortsigtede beslutninger
  9. Accepter, at mennesket er en integreret del af naturen—homo sapiens er blot en af mange arter på jorden.
Fokuser på disse mål og skab med væredygtig ledelse en væredygtig organisation, det vil helt sikkert også gavne bæredygtigheden.