STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYTOM
”It is not contrary to reason to prefer the destruction of the whole world to the scratching of my finger.”
David Hume (skotsk filosof, 1711 - 1776)

 
Hume’s pointe er, at mennesket dybest set er drevet af egeninteresse og en begrænset sympati for sine medmennesker. Hvis dette er sandt, så har det alvorlige konsekvenser, også for vore evne til at arbejde sammen med andre mennesker i og på tværs af organisationer.

Og hvis dette er sandt, så må god ledelse et eller andet sted handle om at holde sig dette for øje og udtænke, hvordan de enkelte individers egeninteresse bedst muligt kanaliseres i samme retning, og i det mindste tænkes ind i hverdagens planlægning.

Der har gennem tiden været peget på en række ledelsesmæssige tiltag, der netop skulle kunne forene medarbejdernes kræfter i et fælles fokus - heraf er én værdibaseret ledelse.

Tit tager værdibaseret ledelse udgangspunkt i, at en større eller mindre kreds, ofte hjulpet på vej af en udefrakommende konsulent, definerer virksomhedens værdisæt på følgende måde:
  1. Den enkelte definerer sine egne f.eks. fem vigtigste værdier.
  2. Derefter finder man sammen to og to og definerer ud fra en bruttoliste på 10 værdier fem fælles.
  3. Gradvist finder man derefter sammen i større og større grupper, og godt hjulpet på vej af den mere eller mindre manipulerende konsulent, ender man i løbet af dagen med at have defineret virksomhedens “fælles værdisæt”.
Problemet er bare, at der ikke er andet fælles ved værdisættet end, at det er formuleret i fællesskab, og det er langt fra nok til at forene individernes særinteresser!

Ydermere peger nyere analyser inden for bevidsthedsforskning på, at de beslutninger vi træffer i enerum baserer sig på vores eget værdisystem, mens beslutninger truffet i et team overvejende er baseret på, hvad vi tror teamet forventer af os.

Derfor bør en værdiproces og daglig ledelse tage udgangspunkt i en grundig afklaring af, hvad der betyder noget for den enkelte og hvordan dette kædes sammen med virksomhedens mission, vision, målsætning og strategi. Dvs. den enkelte skal kunne se, hvordan han eller hun fremmer sine egne interesser, underforstået, får dækket sine egne behov, samtidig med at virksomhedens ditto tilgodeses. Oven i skal vi sørge for at folk samles jævnligt.

Kun på denne måde kan individers egeninteresse forenes i fælles og fokuseret handlekraft!