STRATEGILEDELSEREKRUTTERINGKONSULENTERREFERENCERARTIKLERFOREDRAGINFO & SENESTE NYT
Hver gang du flytter en vare, så sørg for at den bliver flyttet tættere på kunden og hver gang du rører ved en vare så sørg for at den tilføres værdi
Lasse Jægergaard
 
Din kunde bliver stadig mere bevidst om sine behov og har med de muligheder den nye teknologi tilbyder, adgang til varer som aldrig før.
 
Samtidig bliver konkurrencen stadig mere global og hvor vi før i tiden nærmest kendte vores konkurrenter ud og ind, gør ny teknologi, digitalisering osv. at fasttømrede ideer om, hvordan markeder udvikler sig, bliver mere uoverskuelige end nogensinde før.
 
Derfor er kundens oplevelse af værditilførelse i og med de ydelser din organisation tilbyder alfa og omega.
 
Det betyder, at vi er nødt til, til stadighed og konsekvent, at have fokus på netop denne værditilførelse og bør stille os selv spørgsmål som:
  
· Hvilken værdi er det i virkeligheden kunden er villig til at betale for?
 
· Hvordan bygger vi denne værdi ind i vores ydelser—fra det mest kostoptimale synspunkt?
 
· Hvordan gør vi, ved hjælp af ny teknologi, vores produkter lettere tilgængelige for kunden?
 
· Hvordan tilrettelægger vi vores arbejdsgange, så de i hvert led sikrer værditilførelse til vores produkter?
 
· Hvordan markedsfører vi vores produkter så vi bedst muligt beskriver den værdi kunden vil opleve ved at købe dem?
 
· Hvordan udfordrer vi konventionerne i vores branche så vi kan flytte dem i retning af den værdi vi tilfører?
 
Overvej og handl på disse spørgsmål og I vil opleve at kundens interesse for jeres produkter vil stige, og tilsvarende deres loyalitet.